Performance Consultancy

Aan de hand van efficiënte en oplossingsgerichte methodes werken we samen aan het ontwikkelen van jouw groei. Je kunt daarbij denken aan een traject met prestatie-psychologie, juiste doelen leren stellen en hoe je deze kunt bewaken, maar bijvoorbeeld ook aan het ontwikkelen van intuïtieve kwaliteiten, en bijvoorbeeld team-play. Je wordt je hierdoor zelf meer bewust van wat er nou eigenlijk echt speelt en hoe je tijdig in kunt grijpen en hoe je kunt bijsturen.

Door middel van beproefde methodes als cognitieve therapie help ik je meer inzicht te verschaffen. Hierdoor leer je in te zien wat er nodig is om je doelen te bereiken en hoe je dat kunt bewerkstelligen.

De Olympische lichte vier in de  Peking 2008

De Olympische LM4- op de Spelen van Peking in 2008