E.I.S. Full body scan

read in english

Aanvullend op de therapie kan er een E.I.S. test uitgevoerd worden. Deze test is te zien als een risico-analyse die kan helpen de onderliggende situatie en de zwakste schakels in kaart te brengen.

Het E.I.S systeem is ontwikkeld door de in Frankrijk gesitueerde neurofysioloog Dr. Maarek. Door zijn kritische houding tegenover de bloedanalyse ontstond bij hem de gedachte op zoek te gaan naar een meer betrouwbare meting.

Jarenlang onderzoek heeft uiteindelijk geleidt tot het ontwerpen van de E.I.S.  Het apparaat heeft meer dan 20.000 metingen op allerlei pathologieën ondergaan.  De testen werden uitgevoerd in Hospital St. Louis (VS), Institut Gustave Roussy (Frankrijk) en het Hospital Botkin in Moskou.

De unieke hoge score van de meting is bijzonder doeltreffend.

Door nieuwe biotechnologie te koppelen aan mathematische berekeningen van de Ohm`se wet en verworven kennis op het gebied van neurofysiologie en neuro-functionele geneeskunde is dit systeem ontstaan wat nu de mogelijkheden biedt  van het maken van een dynamische analyse.
 
Dit betekent dat men de werkelijke homeostase van het gehele lichaam in kaart kan brengen waardoor men een zuiverder beeld krijgt van de toestand van het lichaam.
De arts/therapeut krijgt inzicht in de waarden van het interstitium, alwaar de vloeistoffen (bloed en lymfe) nog niet gebufferd (ph waarde) zijn. Dit tot tegenstelling van het bloed, waar alles gebufferd (ph waarde) is. Deze aanpak is uniek omdat nu de juiste biochemische reacties visueel gemaakt kunnen worden.  
 

Hoe werkt het apparaat?

De  E.I.S. converteert elektrische signalen(1.26 V) in numerieke volgorde, waardoor 22 lichaamsweefsel-volumen een onderzoek ondergaan.

Dit gebeurt d.m.v. 6 elektroden.
2 op het voorhoofd
2 aan de voeten
2 aan de handen
De elektroden staan in verbinding met een interface. Dit apparaat staat via een USB kabel in verbinding met een laptop of PC.

De duur van de meting is ongeveer 15 minuten en het resultaat wordt door de prachtige 3D software in beeld gebracht. De interpretatie van de gegevens duurt eveneens 15 minuten.
 

In verschillende screenshots kan men zien hoe de staat is van de hormoonhuishouding, mineraalhuishouding, natrium-kalium pomp,  bloedgassen etc.

 

Verder wordt de arts/therapeut geholpen met therapeutische raadgeving op gebied van doorverwijzing, specifieke onderzoeken in het ziekenhuis, acupunctuur, oligotherapie, homeopathie, osteopathie en voedingsadvies.

Tevens kan men een vergelijking maken met vorige metingen. Het is een prachtig apparaat die een ondersteuning kan bieden aan andere therapieën en die de resultaten daarvan direct kan nagaan.
 
De E.I.S. heeft een CE 0459 keuring en is gecertificeerd als een medische klasse 2 a apparaat.