Toiminta

Tervetuloa Biofysiekiin!

Biofysiek on Bouke Schuurmansin ja Monika Wiemannin perustama. He edustavat kokonaisvaltaista ratkaisua terveys- ja suoritusongelmiin. Taustanaan urheilu ja valmentaminen sekä tutkinnot psykologiasta, oikeamolekyyliterapiasta ja luonnonlääketieteestä, Bouke on erikoistunut terveyden ylläpitämiseen ja suoritusvalmentamiseen.

 

Finnish